Zanim odda się maszyny do użytku

888-august-8-2008-8-8-8-8-8-8-8-8-8-08-08-08-08082008-or-080808-morning-chicago-loop-hdr-flickr888-day-or-flickr-day-24-hrs_4Nowoczesny przemysł znacznie się różni od tego sprzed lat. Przede wszystkim coraz mniejszą rolę odgrywa w nim człowiek, a maszyny, które są używane, stają się coraz bardziej wydajne. Zmianie ulega nawet sam sposób kierowania nimi. Nowoczesne sprzęty sterowane są najczęściej przez komputery, stąd rola człowieka ogranicza się jedynie do naciśnięcia kilku przycisków.

Zanim jednak takie proste w obsłudze sprzęty trafią do fabryk i zakładów, same muszą przejść rozliczne testy, badania, kontrole, które wykażą, czy faktycznie nadają się one już do użytku.

Już podczas samej produkcji i nawet fazy projektowej konstruktorzy starają się wprowadzić możliwie najwięcej nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszą i ułatwią pracę oraz uczynią ją bardziej wydajną. Jednak wciąż to jeszcze za mało, ponieważ zanim maszyny zostaną dopuszczone do sprzedaży, muszą również przejść kontrolę z zewnątrz i spełnić wszystkie ustawowe wymagania.

Zazwyczaj taką kontrolą dodatkową zajmuje się akredytowane laboratorium badawcze, w którym pracują specjaliści z konkretnej branży związanej z maszynami. Przede wszystkim testują oni sprzęt, robią rozmaite pomiary, w tym również i pomiary akustyczne, jak też i pomiary hałasu. W przypadku maszyn sterowanych przez komputery niezbędny jest również tzw. software testing, czyli sprawdzanie systemu, który został stworzony do zarządzania konkretną maszyną.

Same badania i testy to jednak nie wszystko. Akredytowane laboratorium badawcze odpowiedzialne jest również za przygotowanie raportów. Gdy wykonywane są pomiary akustyczne czy pomiary hałasu, konieczne są nie tylko dane z testów, ale również ich ocena. Podobnie jest w przypadku software testing.

Wszystkie te dodatkowe badania mogą przeciągnąć się w czasie, jednak są niezmiernie ważne. To dzięki nim do sprzedaży trafiają maszyny sprawne, wydajne oraz bezpieczne.

 REKLAMA: Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER