O geotechnice

Prawdopodobnie niewielu ludzi w Polsce jest zainteresowanych nauką określaną mianem geotechniki. A ogromna szkoda, ponieważ w opinii specjalistów jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi technologii.
Geotechnika (zob. titan.com.pl)  jest gałęzią inżynierii, która związana jest bardzo ściśle z inżynierią lądową. Zajmuje się ona nauką o pracy oraz badaniami ośrodka gruntowego. Wszystkie te działania mają na celu maksymalnie skuteczne zaprojektowanie i wykonanie budowli ziemnych oraz podziemnych. Dotyczy to, rzecz jasna, również utworzenia solidnych fundamentów dla wszystkich tych budynków, a także drogowych nawierzchni. Zatem innym ważnym zadaniem tak zwanego geotechnika jest to, co określa się, jako fundamentowanie.
Tak naprawdę to, co nazywamy geotechniką, jest nauką interdyscyplinarną. Oznacza to, że wykorzystuje ona wiedzę i techniki z zakresu bardzo wielu dziedzin naukowych oraz technicznych. Można tutaj wymienić takie rzeczy, jak chociażby gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, czy chociażby geologię i fundamentowanie. Z bardziej elementarnych nauk można mówić też o chemii, fizyce, matematyce, czy mechanice budowli.
Geotechnik jest szczególnie potrzebny w takich krajach, gdzie występuje zwiększone zagrożenie występowaniem trzęsień ziemi. Bardzo istotna jest tam ocena warunków gruntowych, gdyż jest to istotne dla ochrony niewybudowanego jeszcze budynku przed katastrofalnymi skutkami trzęsienia.
Badania geotechniczne możemy podzielić w większości przypadków na trzy etapy. Pierwszym z nich są badania wstępne, drugim badania przeprowadzane podczas budowania, a trzecim kontrola zachowań budowli podczas jej użytkowania.